همایش
داوران

• جناب آقاي دکتر رئوف خیامی
• جناب آقاي دکتر مهدی محرابی
• جناب آقاي دکتر شهداد شریعتمداری
• جناب آقاي مهندس محمدامین شایگان
• جناب آقاي مهندس محمدرضا خجسته
• جناب آقاي مهندس کاظم براتی مهر
• جناب آقاي مهندس عباس پیرنیا
• جناب آقاي مهندس محمد یثربی
• سركار خانم مهندس رؤیا بهروزی
• جناب آقاي مهندس مصطفی فخراحمد
• جناب آقاي مهندس غلامرضا ستوده
• جناب آقاي مهندس علی تبرزد
• جناب آقاي مهندس فرزاد قهرمانی
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور