همایش
کادر اجرایی

• جناب آقاي دکتر محمد جمالزاده
رئیس افتخاری همایش

• جناب آقاي دکتر محمد رحیم واثقی
نایب رئیس افتخاری همایش

• جناب آقاي مهندس عباس پیرنیا
دبیر همایش

• جناب آقاي مهندس محمدرضا خجسته
رئیس کمیته علمی

• جناب آقاي مهندس فرزاد قهرمانی
رئیس کمیته اجرایی

• جناب آقاي مهندس محمد یثربی
رئیس کمیته انتشارات و تبلیغات

• جناب آقاي دکتر شهداد شریعتمداری
رئیس کمیته اداری و مالی
.:: میزبانی شده توسط Cnf.ir سرویس رایگان آرشیو همایشها       .:: نیرو گرفته توسط Bahamayesh.com پایگاه اطلاع رسانی همایش های کشور